Ansökan om utökad placeringstid i förskola eller fritidshem

LÄS MER

Ansökan om utökad placeringstid i förskola eller fritidshem.

Frågor om e-tjänsten

Förvaltningssekreterare
bun@uppvinge.se
0474-470 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@uppvidinge.se