Anmälan om husbehovstäkt/krossning och sortering

LÄS MER

Anmälan om husbehovstäkt eller krossning och sortering enligt 4 kap. Miljöprövningsförordning (2013:251). Det kan exempelvis gälla uppställning av sorterings- eller krossverk för berg, naturgrus eller andra jordarter.  Anmälan ska lämnas till miljö- och byggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du startar verksamheten. Det påskyndar handläggningen om du fyller i formuläret så noggrant som möjligt.

Viktigt att känna till innan du gör anmälan

Innan du gör en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen ska du göra en bedömning om platsen är lämplig med hänsyn till buller, damning och påverkan på mark och vatten. Du måste ha kunskap om hur omgivningen påverkas och hur du kan förebygga att din verksamhet ger negativ påverkan på människors hälsa eller på miljön.

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handläggning av anmälan enligt gällande taxa. Avgift får även tas ut om anmälan återkallas.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggnadsförvaltningen
mbn@uppvidinge.se
0474-470 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@uppvidinge.se