Miljöfarlig verksamhet - anmälan

LÄS MER

Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Miljöbalken 9 kap 6 §.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten