Anmälan av verksamhet - Hälsoskydd

LÄS MER

Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Miljöbalken 9 kap 6 §.