Kartläggning av omsorgsbehov vid eventuell stängning av förskolor och grundskolor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kartläggning av omsorgsbehov vid eventuell stängning av förskolor och grundskolor

Vi har ett allvarligt läge i hela Kronoberg och det gäller även Uppvidinge kommun. Det innebär att vi kan behöva ställa om våra verksamheter till distansundervisning eller stänga enheter.

Om det kommer beslut om stängning i förskolan/skola eller distansundervisning i grundskolan har en del vårdnadshavare rätt till omsorg för sina barn. Nu gör vi återigen en kartläggning av hur behovet ser ut. Om du anmälde behovet i våras, ber vi dig göra det igen för att vi säkert ska ha rätt uppgifter.

Vi behöver veta hur många barn i förskolor, skolor (F-6) och fritidshem som har vårdnadshavare med yrken som klassas som samhällsviktiga. Därför har vi skapat en e-tjänst för kartläggning av behov av omsorg.

Ni ska bara använda e-tjänsten om:

  • Ni båda deltar i samhällsviktig verksamhet och arbetsgivare bedömer att ni behövs för att verksamheten ska fungera.
     
  • Ni inte kan lösa barnomsorgen på annat sätt. Observera att personer över 70 år eller i andra riskgrupper inte är aktuella som barnvakter i dessa tider.

Är du sammanboende med barnets andra vårdnadshavare och denna inte har en samhällsviktig tjänst ska du inte fylla i e-tjänsten!

Är ni två sammanboende vårdnadshavare och bara en som deltar i samhällsviktig verksamhet ska den andra ta hand om barnet/barnen och då ska du ska inte fylla i e-tjänsten. Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans och båda har samhällsviktig funktion gör ni bara en anmälan. Om ni bor isär och har delad vårdnad fyller ni båda i e-tjänsten för samma barn om ni båda har samhällsviktiga funktioner. Har du flera barn gör du en anmälan per barn.

Observera att ditt svar inte är en garanti för att ditt barn ska få plats. E-tjänsten är en inventering för att verksamheten ska kunna hantera personalbrist och eventuella beslut om stängning av förskolor och grundskolor.

 

För dig som är familjehemsförälder eller saknar mobilt bank-ID eller e-legitimation finns en pdf-blankett under Hämta blankett.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID eller e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa