Kartläggning av omsorgsbehov vid eventuell stängning av förskolor och grundskolor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kartläggning av omsorgsbehov vid eventuell stängning av förskolor och grundskolor

I dagsläget håller Uppvidinge kommuns förskolor och grundskolor öppet som vanligt. Men om det kommer beslut om stängning med anledning av coronaviruset och covid-19 har vissa vårdnadshavare rätt till omsorg för sina barn. Nu gör vi en kartläggning av hur behovet ser ut.

Vi behöver veta hur många barn i förskolor, skolor (F-6) och fritidshem som har vårdnadshavare med yrken som klassas som samhällsviktiga. Därför har vi skapat en e-tjänst för kartläggning av behov av omsorg.

Du ska använda e-tjänsten om:

  • du deltar i samhällsviktig verksamhet och din arbetsgivare bedömer att du behövs för att verksamheten ska fungera.
     
  • du inte kan lösa barnomsorgen på annat sätt. Observera att personer över 70 år eller i andra riskgrupper inte är aktuella som barnvakter i dessa tider.

Är du sammanboende med barnets andra vårdnadshavare och denna inte har en samhällsviktig tjänst ska du inte fylla i e-tjänsten!

Är ni två sammanboende vårdnadshavare och bara en som deltar i samhällsviktig verksamhet ska den andra ta hand om barnet och då ska du ska inte fylla i e-tjänsten. Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans och båda har samhällsviktig funktion gör ni bara ett inskick. Om ni bor isär och har delad vårdnad fyller ni båda i e-tjänsten för samma barn om ni båda har samhällsviktiga funktioner. Har du flera barn gör du en anmälan per barn.

 

Det är viktigt att du som har ett samhällsviktigt yrke och är i behov av plats på förskola eller fritidshem svarar på enkäten snarast möjligt. Vi behöver ditt svar senast den 19 april!

 

Observera att ditt svar inte är en garanti för att ditt barn ska få plats. E-tjänsten är en inventering för att verksamheten ska kunna hantera personalbrist och eventuella beslut om stängning av förskolor och grundskolor.

 

För dig som är familjehemsförälder eller saknar mobilt bank-ID eller e-legitimation finns en pdf-blankett under Hämta blankett.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
bun@uppvidinge.se
0474-470 00 (växel)

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@uppvidinge.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID eller e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa